Partners

Wat voor de één een klein gebaar is, maakt voor de ander het grote verschil! samenwerkingspartners zijn onmisbaar in de zorg.

Onderstaande organisaties zijn u al voorgegaan door samenwerking met ons zoals; Pluryn en RIWB, waar wij een onderaannemers-overeenkomst mee hebben afgesloten. Bij de Driestroom hebben wij een franchise-overeenkomst.

Heeft u dezelfde visie en missie ‘dat Iedereen moet mee kunnen doen op de participatie ladder’, dan maken we graag een afspraak voor een persoonlijke kennismaking om uw verwachtingen te spiegelen aan onze mogelijkheden.

Doneren aan onze stichting;

Wij hebben een ANBI-status. Dat wil zeggen dat onze organisatie erkend is door de belastingdienst als Goed Doel en handelt uit algemeen belang zonder winst oogmerk. Daardoor zijn giften die u doet aan onze stichting voor u fiscaal aftrekbaar.

Onze bankrekening is Rabobank NL13RABO0153800402.

Klik hier om vrij te doneren.

Uiteraard zijn wij ook blij met uw expertise, diensten en/of materialen die u belangeloos ter beschikking wil stellen.